หลักคิดหนึ่งของพระพุทธศาสนา สอนว่า “การให้ธรรมะเป็นทาน ถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด มีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวง 

และควรทำบุญโดยไม่เบียดเบียนตนเอง” จึงมีผู้ต้องการพิมพ์หนังสือธรรมะแจก  แต่อาจจะติดขัดในงบประมาณของตนเอง...

 

“แล้วต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกได้?”

โชคดี ที่ระบบการพิมพ์ดิจิตอล หรือ Print on demand 

ในปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คือมีงบประมาณเท่าไร ก็พิมพ์หนังสือได้ตามกำลังที่มีอยู่...

 

 หมายเหตุ

- ราคาด้านบน เป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทานเท่านั้น
- ราคาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน้าและจำนวนพิมพ์
- ราคาและเงื่อนไขนี้ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

 

สำหรับลูกค้าที่สนใจพิมพ์หนังสือธรรมะกับฟาสต์บุ๊คส์

มีบริการออกแบบปกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!
เฉพาะลูกค้าที่มียอดสั่งพิมพ์ 3,000 บาทขึ้นไป