1. เมื่อ log in ของ Gmail คลิกที่ Google apps เลือก Drive

 

2. ในหน้า My Drive คลิกปุ่ม New แล้วเลือก Folder เพื่อสร้าง Folder สำหรับฝากไฟล์


 

3. ตั้งชื่อ Folder แล้วกด CREATE

 

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder ที่สร้างไว้

 

5. ลากไฟล์ที่ต้องการมาไว้ใน Folder ที่สร้างไว้

 

6. เมื่อ upload ไฟล์เรียบร้อย ให้มาในหน้า Gmail คลิก Compose พิมพ์รายละเอียดงาน คลิกปุ่มเล็กๆด้านล่าง Insert files using Drive เพื่อแนบไฟล์ไปกับเมลนี้

 

7. คลิกที่ My Drive เลือก Folder ที่ต้องการแนบ คลิก Insert

 

8. Folder ที่เลือกไว้จะแนบมาอยู่ในเมล แล้วคลิก Send