1. เข้าเว็บไซต์ www.wetransfer.com คลิกที่ Add your files แล้วเลือกไฟล์ที่จะส่ง สามารถส่งไฟล์สูงสุดขนาด 2GB (แนะนำให้ zipfolder ก่อน เพื่อสะดวกต่อการ upload)

 

 

2. กรอกรายละเอียดการขอราคา พร้อมแจ้งชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ ในช่อง Message

 

 

3. กดปุ่ม More ด้านล่าง เพื่อเลือกรูปแบบการส่ง กรณีเลือกแบบ email ให้กรอกเมลผู้รับในช่อง Email to และกรอกเมลผู้ส่งในช่อง Your email แล้วกด Transfer เพื่อส่งเข้าเมลผู้รับแล้วก็จะเข้าเมลของผู้ส่งด้วย

 

 

4. กรณีเลือกแบบ link เมื่อเลือกไฟล์และกรอกรายละเอียด กดเลือกการส่งแบบ link แล้วกดปุ่ม Transfer เมื่อ upload เสร็จจะขึ้นปุ่ม Copy link เพื่อให้นำไปวางไว้ในเมลนั่นเอง