เงื่อนไขการจัดพิมพ์งานประเภทกล่อง

1) ปลอกสวม

2) Box-set กระดาษอ่อน

3) Box-set ปกแข็ง หุ้มจั่วปัง