ประสบการณ์

หลักคิดหนึ่งของพระพุทธศาสนา สอนว่า “การให้ธรรมะเป็นทาน ถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด มีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวง และควรทำบุญโดยไม่เบียดเบียนตนเอง คือมีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อย” จึงมีผู้ต้องการพิมพ์หนังสือธรรมะแจก แต่อาจจะติดขัดในงบประมาณของตนเอง...

“แล้วต้องมีงบเท่าไรถึงจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกได้?”
โชคดี ที่ระบบการพิมพ์ดิจิตอล หรือ Print on demand ในปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คือมีงบประมาณเท่าไร ก็พิมพ์หนังสือได้ตามกำลังที่มีอยู่...
ยกตัวอย่างเช่น
กรณีมีงบประมาณ 3,000 บาท ต้องการทำหนังสือธรรมะขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.)
หนังสือปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 50 หน้า ได้ 62 เล่ม
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 100 หน้า ได้ 45 เล่ม
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 200 หน้า ได้ 28 เล่ม

กรณีมีงบประมาณ 5,000 บาท ต้องการทำหนังสือธรรมะขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.)
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 50 หน้า ได้ 111 เล่ม
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 100 หน้า ได้ 79 เล่ม
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 200 หน้า ได้ 50 เล่ม

กรณีมีงบประมาณ 10,000 บาท ต้องการทำหนังสือธรรมะขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.)
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 50 หน้า ได้ 263 เล่ม
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 100 หน้า ได้ 181 เล่ม
หนังสือ ปกสี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ 200 หน้า ได้ 88 เล่ม

โดยรายละเอียดของหนังสือจะเป็นดังนี้
ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (ปกหน้าและปกหลัง) เคลือบพีวีซีเงาหรือพีวีซีด้าน
เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ
เข้าเล่ม ไสกาว

หมายเหตุ
ราคาด้านบน เป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทานเท่านั้น
และราคาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน้าและจำนวนพิมพ์

พิเศษ : สำหรับลูกค้าที่สนใจพิมพ์หนังสือธรรมะกับฟาสต์บุ๊คส์ มีบริการออกแบบปกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!
สามารถส่งรายละเอียดของหนังสือธรรมะมาทางอีเมลหรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

อีเมล: fastbookthai@gmail.com
แบบฟอร์มขอราคาหนังสือธรรมะ : ลิงก์